ADMINISTRACJA BUDYNKóW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. w WALIMIU

58-320 Walim ul. Długa 8 tel. 074 8457324


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 30.10.2008
Dokument oglądany razy: 140 989
Opublikował: Maria Mróz
Publikacja dnia: 03.01.2014
 
wydruk z dnia: 17.06.2024 // www.abk.walim.pl