Witamy w BIP ABK WALIM

Wersja archiwalna z dnia 30.10.2008

ADMINISTRACJA BUDYNKóW KOMUNALNYCH w WALIMIU

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Podpisał: Tomasz Rybiński
Dokument z dnia: 30.10.2008
Dokument oglądany razy: 59
Opublikował: Tomasz Rybiński
Publikacja dnia: 30.10.2008
 
wydruk z dnia: 12.06.2021 // www.abk.walim.pl